Bộ trưởng Bộ Y tế: ‘Do quá bận chống dịch nên không chỉnh giá test về đúng được’

Về giá test COVID-19 tăng cao, chênh lệch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói do bận trong đợt dịch nên một số đơn vị vẫn không điều chỉnh giá.