Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã kiểm điểm, tự nhận hình thức “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” vì “tiến độ rất chậm” trong việc lắp đặt, vận hành làn thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT.

thu phi BOT
Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc với làn thu phí tự động (Ảnh: vetc.com.vn)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC).

Trước đó, tháng 10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 437 yêu cầu “từ năm 2019, triển khai đồng bộ thu phí dịch vụ không dừng đối với tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước”. Tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện rất chậm.

Cụ thể, với 93 trạm thu phí tại các tuyến quốc lộ và cao tốc trên cả nước, mới chỉ có 46 trạm có lắp đặt, vận hành làn ETC.

Trong đó, các trạm do Bộ GTVT quản lý mới lắp đặt, vận hành làn ETC tại 40 trạm; các trạm do UBND các tỉnh quản lý là 6 trạm.

Trước việc chậm trễ tiến độ, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết 8 tập thể thuộc Bộ GTVT đã “nghiêm túc kiểm điểm” theo chức năng nhiệm vụ được phân công, trong đó có 4 đơn vị trực tiếp liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án nhận hình thức “nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm”.

Về cá nhân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng phụ trách dự án đã kiểm điểm, tự nhận hình thức “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”.

Ngoài ra, 30 cá nhân thuộc các cơ quan đơn vị có liên quan có bản kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm tiến độ, trong đó 9 cá nhân nhận hình thức “rút kinh nghiệm“; 6 cá nhân thuộc 4 đơn vị liên quan trực tiếp tới việc triển khai thực hiện dự án nhận hình thức “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”.

Phạm Toàn

Leave a Reply