Với sai phạm “gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19”, ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh bị khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Long (ảnh trái: baochinhphu.vn) và ông Chu Ngọc Anh (ảnh phải: quochoi.vn).

Hôm 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh (ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ) và ông Nguyễn Thanh Long (ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế).

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng “khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng”.

Ngày 7/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội ông Nguyễn Thanh Long và tư cách đại biểu HĐND ông Chu Ngọc Anh.

Với mức kỷ luật khai trừ Đảng, cả hai ông sẽ bị Quốc hội và HĐND bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và bãi nhiệm đại biểu HĐND.

Trước đó, hôm 4/6, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét, kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

Bộ Chính trị cũng quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc bị Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng. Các cơ quan chức năng được yêu cầu thi hành kỷ luật về hành chính theo quy định với tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và ông Phạm Công Tạc bị đánh giá “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Ba ông cũng được xác định vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; “gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Phạm Toàn