Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long vì “gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19”.

Ông Nguyễn Thanh Long (ảnh trái: baochinhphu.vn) và ông Chu Ngọc Anh (ảnh phải: quochoi.vn).

Báo chí nhà nước cho biết tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm 4/6, Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, vì gây hậu quả “rất nghiêm trọng”.

Bộ Chính trị đề nghị xem xét, kỷ luật Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Ngoài ra, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc.

Các ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long và ông Phạm Công Tạc bị xác định đã “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Ba ông cũng bị xác định vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; “gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế”.

Hồi tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị sai phạm trong cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 bị xác định thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị sai phạm trong phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y…

Phạm Toàn