Bộ TN&MT sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 với 58 dịch vụ và mức độ 4 với 13 thủ tục.

Bộ TN&MT công bố 71 dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Phạm Toàn)

Ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 2568 công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017.

Theo đó, Bộ sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 58 dịch vụ và ở mức độ 4 đối với 13 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, địa chất, khoáng sản, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ qua địa chỉ website: dvctt.monre.gov.vn.

Trước đó, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 07/2017 ngày 29/5/2017 quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, quy trình giải quyết và trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục, phổ biến, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân được biệt thực hiện.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường đảm bảo các điều kiện hạ tầng thông suốt để người dân thực hiện được thuận lợi.

Các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị phản ánh về bộ phận thường trực của Văn phòng một cửa theo số điện thoại 024.37956868 máy lẻ 6868 để được hướng dẫn giải quyết.

Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017  gồm:

Theo Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 43 ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến bao gồm 4 mức độ:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hoàng Minh

Xem thêm: