Việc cấp phép các ca khúc; Kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công, Việc bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; Vấn đề giá thuốc và quản lý về giá thuốc sẽ là 4 nội dung được đưa ra trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

bo truong tra loi chat van tai quoc hoi
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 13 đến ngày 15/6/2017.

Theo đó, bốn nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn có liên quan tại Kỳ họp thứ 3 gồm:

1.Giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; việc bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sẽ là người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), Công thương, GTVT, Khoa học & Công nghệ (KH&CN) cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

2. Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; Trách nhiêm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư là người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Công thương, Y tế, GD&ĐT, KH&CN cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

bo truong tra loi chat van tai quoc hoi 2
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng.

3. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các khu vực miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ là người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

4. Vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; Việc quản lý và các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là người có trách nhiệm trả lời chính về vấn đề này.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công an, GD&ĐT cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Lưu Giang

Xem thêm: