Bà Lê Thị Thu Hằng – Phó vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên Kế toán trưởng thuộc BCĐ Tây Nam Bộ bị buộc thôi việc vì các sai phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, hai cán bộ khác cũng bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

Buộc thôi việc Phó vụ trưởng Vụ kinh tế BCĐ Tây Nam Bộ. (Ảnh: Đông Bình/nld.com.vn)

Ngày 24/11, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB) Sơn Minh Thắng đã ký quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cá nhân sai phạm trong công tác quản lý tài chính trong giai đoạn 2011-2016.

Theo đó, BCĐTNB đã quyết định buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Thu Hằng – Phó vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên Kế toán trưởng, vì đã có những hành vi vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cố ý làm trái các quy định về quản lý tài chính, vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng.  

Bà Hằng đã bị UBKTTƯ ra quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ Đảng viên.

Ngoài kỷ luật buộc thôi việc với bà Hằng, BCĐTNB còn ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với Chánh văn phòng BCĐTNB ông Nguyễn Văn Út và khiển trách thủ quỹ là bà Sơn Thị Quanh Ni.

Ông Nguyễn Văn Út bị kỷ luật vì đã có nhiều sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm ở bộ phận văn phòng và trong công tác quản lý tài chính.

Trước đó, UBKTTƯ cũng ra quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Văn Út bằng hình thức cảnh cáo; bà Sơn Thị Quanh Ni bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ông Thắng cũng cho biết thêm đến ngày 21/11, các cá nhân sai phạm đã nộp khắc phục hậu quả tại kho bạc nhà nước TP. Cần Thơ tổng số tiền trên 13,7 tỷ trong tổng số tiền mặt phải nộp hơn 25 tỷ đồng. Đối với chứng từ, hồ sơ phải nộp liên quan đến 32 tỷ đồng, các cá nhân sai phạm chỉ mới nộp chứng từ được gần 800 triệu đồng.

Hạn cuối để các cá nhân sai phạm phải nộp tiền mặt và chứng từ liên quan là 31/12/2017.

Phạm Toàn

Xem thêm: