Có tới 94% số đại biểu có mặt bỏ phiếu thông qua dự luật thể dục thể thao sửa đổi có điều khoản cho phép cá độ thể thao.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày 14/6, với tỷ lệ 94% số phiếu tán thành, Luật Thể dục, thể thao sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua.

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về: Thể dục, thể thao quần chúng; giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể thao thành tích cao; thể thao chuyên nghiệp; cơ sở thể thao; đất đai dành cho thể dục, thể thao; đặt cược thể thao và một số nội dung khác.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật Thể dục, thể thao sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Đáng lưu ý trong Luật Thể dục thể thao sửa đổi là điều khoản về cá cược thể thao. Luật Thể dục thể thao sửa đổi đã bổ sung Điều 68a về đặt cược thể thao như sau:

Điều 68a. Đặt cược thể thao 
1. Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược. 2. Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 
a) Kinh doanh đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
b) Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao;
c) Hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
d) Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là Việt Nam đồng.

3. Chính phủ quyết định Danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Chính phủ đã ban hành nghị định hợp pháp hóa hoạt động đặt cược đua ngựa và đua chó, cũng như đề ra những luật lệ nhằm thử nghiệm kinh doanh cá độ bóng đá quốc tế trong vòng 5 năm.

Theo ông Phan Thanh Bình (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội), những năm qua, thị trường đặt cược thể thao trên thế giới có xu hướng phát triển nhanh, nhiều quốc gia đã chính thức hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao.

Việc hợp thức hóa thị trường đặt cược thể thao sẽ giúp quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường này, hạn chế các tác động xấu đối với xã hội, đáp ứng nhu cầu về giải trí của một bộ phận người dân và đem lại một khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Tuấn Minh

Xem thêm: