Thời gian đi học tập là 6 ngày với kinh phí 255 triệu đồng.

(Ảnh minh họa: Ngọc Lan)

Ngày 26/8, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh kiến nghị thành lập Tổ công tác đi học tập kinh nghiệm tại Thái Lan.

Nội dung của chuyến công tác là học tập kinh nghiệm các mô hình: Quản lý tàu cá và các chủ trương, chính sách về phát triển tàu cá; Bảo tồn nguồn lợi thủy sản gắn với cộng đồng, trách nhiệm ngành thủy sản, chính quyền, người dân trong việc quản lý tàu, ngư trường.

Theo tờ trình, thời gian đi học trong 6 ngày, trong đó: 4 ngày làm việc, di chuyển tại Thái Lan và 2 ngày đi, về từ Cà Mau – TP.HCM.

Địa điểm dự kiến là Bangkok. Trong đó, có 1 điểm do ngành Thủy sản Thái Lan quản lý, 1 điểm do Hải quân Thái Lan quản lý và 1 tỉnh thuộc Vương quốc Thái Lan.

Số lượng khoảng 18 người, gồm đại diện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Biên phòng, UBND huyện Trần Văn Thời, UBND huyện U Minh, UBND huyện Phú Tân, doanh nghiệp, chủ tàu.

Kinh phí chuyến đi là 255 triệu đồng; trong đó, ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho cán bộ hưởng lương từ ngân sách. Các doanh nghiệp, chủ tàu tự chi trả chi phí khi tham gia cùng Tổ công tác.

Nguyên nhân được Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đưa ra là do nguồn lợi hải sản suy giảm, nghề cá quy mô nhỏ, tổ chức sản xuất trên biển chưa tốt, ý thức người dân chưa cao, hệ thống giám sát tàu cá mới thực hiện thí điểm còn nhiều vấn đề cần điều chỉnh trong khâu triển khai lắp đặt, vận hành…

Hoàng Minh

Xem thêm: