Từ năm 2011 đến nay, ngành giáo dục Cà Mau nợ chế độ chính sách đối với giáo viên hàng trăm tỷ đồng. Mặc dù đã được tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng nhưng nhiều địa phương vẫn chưa trả hết nợ cho giáo viên.

nganh-giao-duc-ca-mau-no-giao-vien-hang-tram-ty-dong
(Ảnh minh họa: Tấn Thạnh/ nld.com.vn)

UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh thực hiện tổng rà soát mạng lưới trường lớp, tình hình, số lượng học sinh, giáo viên, kinh phí cho sự nghiệp giáo dục; đồng thời xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến việc ngành giáo dục tỉnh này nợ giáo viên hàng trăm tỷ đồng trong nhiều năm qua.

Trước đó, báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, từ năm 2011 đến 2015 và 8 tháng đầu năm 2016, nhiều địa phương trong tỉnh đã để xảy ra tình trạng nợ chế độ chính sách đối với giáo viên trong thời gian dài. Cụ thể, huyện Trần Văn Thời nợ hơn 44 tỷ đồng, huyện U Minh nợ hơn 36 tỷ đồng, huyện Cái Nước nợ hơn 18 tỷ đồng, huyện Thới Bình nợ hơn 16 tỷ đồng,…

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ lớn trên được xác định là do công tác quản lý, điều hành ngân sách của UBND cấp huyện; Không rà soát, báo cáo tình hình nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên cho cơ quan thẩm quyền; Sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích; Buông lỏng việc quản lý, điều hành nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục,…

Báo cáo cũng cho hay, một số nguyên nhân khác dẫn đến số nợ lớn là do số lượng học sinh thực tế cao hơn số lượng theo dự toán đã giao; Các địa phương tập trung nguồn lực để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Hệ số lương bình quân của giáo viên cao, thừa thiếu cục bộ…

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, mặc dù đã tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng để xử lý vấn đề nợ lương và chế độ đối với giáo viên nhưng nhiều huyện vẫn chưa trả hết nợ.

Để giải quyết sự việc, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu từng huyện xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến sai phạm, cân đối hoặc tạm ứng trước ngân sách, thanh toán các khoản nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11.

Hải Linh

Xem thêm: