Cà Mau tiêu hủy đàn chó mèo 16 con của gia đình chạy xe máy từ Long An về

Hai vợ chồng người thợ hồ và đàn chó 15 con chạy xe máy từ Long An về Cà Mau để tìm kế sinh nhai sau 4 tháng cầm cự vì thất nghiệp.