Ca thứ 65 và 66 tử vong vì COVID-19 ở Vĩnh Phúc và Bắc Ninh đều có bệnh nền nặng

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều hôm 20/6 thông báo về hai ca tử vong 65 và 66 vì COVID-19.