Việc cử cán bộ sắp nghỉ hưu đi công tác nước ngoài, Thanh tra Chính phủ cho rằng không trái luật nhưng chưa phù hợp với yêu cầu công tác lâu dài. Thanh tra Chính phủ đã họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm về vấn đề này.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Chiều ngày 11/4, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cho hay sau khi nhận được thông tin của các cơ quan báo chí phản ánh việc Thanh tra Chính phủ cử cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu đi công tác nước ngoài, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành rà soát, kiểm tra.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát, trong khoảng thời gian từ tháng 1/1/2018 đến tháng 3/2019, Thanh tra Chính phủ đã cử các đoàn đi công tác nước ngoài theo kế hoạch được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như đánh giá tình hình thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ; tham dự các diễn đàn đa phương, hội nghị quốc tế về phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo… và 3 đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

Căn cứ kế hoạch công tác, Thanh tra Chính phủ cử cán bộ, thành viên đoàn công tác là những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với mục đích, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác.

Với các đoàn công tác làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, dự các diễn đàn đa phương hoặc dự hội nghị quốc tế, Thanh tra Chính phủ cân nhắc, lựa chọn, quyết định nhân sự cho các đoàn công tác đa số là các cán bộ còn thời gian công tác lâu dài, có một số ít cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu. Cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu tham gia đoàn đều đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác. Việc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác này đảm bảo mục đích, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đúng với quy định của pháp luật.

Đối với 3 đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, Thanh tra Chính phủ cử 4 cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu (đã có văn bản thông báo trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu) là những cán bộ có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của đoàn công tác.

Tuy việc cử 4 cán bộ này không trái quy định của pháp luật, nhưng do thời gian công tác còn lại ngắn nên Thanh tra Chính phủ nhận thấy chưa phù hợp với yêu cầu công tác lâu dài. Đây là thiếu sót cần phải khắc phục” – Thanh tra Chính phủ cho hay.

Với trách nhiệm người đứng đầu, Tổng Thanh tra Chính phủ nhận trách nhiệm do chưa thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhân sự cụ thể nên để xảy ra tình trạng trên và kiên quyết khắc phục.

Ngày 9/4, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài; đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để sửa đổi Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ theo hướng không cử cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu đi học tập, khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lâu dài; giám sát chặt chẽ việc tham mưu và quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, hiệu quả và thiết thực.

Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí đối với công tác của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Văn Duy

Xem thêm: