ĐBQH đề nghị quy định rõ tiêu chí việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) còn đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, trong đó 1 vị trí là Thượng tướng, 5 vị trí là Thiếu tướng. (Ảnh minh họa: dhannd.edu.vn)

Sáng 2/6, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Một trong những quy định được nhiều ý kiến tham gia thảo luận là việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác.

Dự thảo luật quy định sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Luật CAND năm 2018 quy định tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Đồng ý với quy định trên, tuy nhiên, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị nói rõ trường hợp không đủ 3 năm công tác là bao nhiêu năm, bởi “phải có thời gian tối thiểu, không lẽ vừa phong hàm Thiếu tướng thì nghỉ hưu”.

Ông cho rằng cần quy định điều kiện cần và đủ tiêu chuẩn cụ thể của việc lập thành tích đặc biệt xuất sắc là như thế nào để tránh lạm dụng. Đồng thời, quy định thăng cấp bậc hàm trước hạn không quá 12 tháng vào dự thảo luật.

ĐB Lưu Bá Mạc (Lạng Sơn) cho rằng “một sĩ quan khi đã trải qua quá trình công tác và lập được chiến công, thì sự uy tín, ngưỡng mộ, trân trọng với sĩ quan CAND đó được ghi nhận một cách tự nhiên. Khi đó, nếu đủ điều kiện phong hàm cấp tướng trước thời hạn thì sự nỗ lực, cống hiến đó được ghi nhận một cách xứng đáng, đồng thời thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình”.

“Do vậy chính sách thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho sĩ quan CAND khi có thành tích đặc biệt xuất sắc thực sự cần thiết và có ý nghĩa”, ông Mạc nói.

Tuy nhiên, ông Mạc đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí ngay trong luật để thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn mà không giao Chính phủ quy định chi tiết.

Cũng nói về vấn đề này, ĐB Đỗ Huy Khánh (Đồng Nai) cho rằng việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc phải được đánh giá khách quan, toàn diện các mặt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, những cống hiến và thành tích.

Minh Long