Có 31/532 trường hợp cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định.

(Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó giai đoạn năm 2016 đến 30/4/2018 của UBND TP. Cần Thơ.

Kết luận Thanh tra cho thấy việc bổ nhiệm cán bộ có sai phạm. Cụ thể:

Đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 không đúng loại công việc theo quy định.

Đối với việc tuyển dụng công, viên chức, qua kiểm tra trong 112 trường hợp đặc biệt không qua thi tuyển thì có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng. Trong đó:

  • 8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng;
  • 2 trường hợp không có bằng đại học;
  • 2 trường hợp mà UBND TP. Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Cũng theo kết quả Thanh tra, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên…. Trong đó:

  • 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra TP;
  • 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định;
  • 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

Từ sai phạm trên, thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra những sai phạm trên.

Hoàng Minh

Xem thêm: