80 cán bộ, công chức, viên chức được chia thành 4 lớp, đi đào tạo bồi dưỡng tại Trường ĐH California về các lĩnh vực: nhân sự, tài chính ngân hàng, dịch vụ công, quản lý dịch vụ công, giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải với thời gian 14 ngày, chi phí 10,3 tỷ đồng.

đh california
Trường ĐH California. (Ảnh dẫn qua sinhvienusa.org)

Ngày 10/7, UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi HĐND TP về việc thông qua Nghị quyết thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ, tại Đại học California, Riverside, Mỹ giai đoạn 2018 – 2020“.

Mục tiêu đề án là tạo tiền đề mở rộng mô hình hợp tác đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đối với cán bộ, công chức, viên chức của TP.

Theo đó, TP sẽ cử khoảng 80 cán bộ, công chức, viên chức chia thành 4 lớp, đi đào tạo bồi dưỡng tại Trường ĐH California về các lĩnh vực như: nhân sự, tài chính ngân hàng, dịch vụ công, quản lý dịch vụ công, giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải.

Thời gian mỗi lớp học khoảng 14 ngày. Tổng kinh phí dự kiến trong đợt đào tạo khoảng 10,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Đối với viên chức tham gia đề án, chi phí thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đóng góp của cá nhân.

Thông tin về đề án, ông Nguyễn Hoàng Ba – Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết đề án này cụ thể hóa quan hệ hợp tác cấp địa phương theo chỉ thị số 15 ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến TP giảng dạy để giảm chi phí và tạo điều kiện cho nhiều cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng.

Dự kiến, HĐND TP sẽ thông qua nghị quyết thực hiện đề án vào ngày 11/7.

Kim Long

Xem thêm: