Cảnh cáo Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND Phú Yên vì ‘đi xem đất’ giữa mùa dịch

Ông Lê Xuân Hà, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo.