Sau khi sắp xếp, luân chuyển nhân sự, tỉnh Cao Bằng vẫn còn hơn 700 cán bộ, công chức dôi dư, dự kiến cho nghỉ tinh giản, nghỉ hưu, điều động trong cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cho giữ các chức danh chủ chốt cấp xã.

cán bộ công chức dôi dư
Một cuộc họp về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố tại tỉnh Cao Bằng, tháng 7/2019. (Ảnh: baocaobang.vn)

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại một số tỉnh, trong đó có tỉnh Cao Bằng.

Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cho biết tỉnh Cao Bằng có 12 huyện và 1 thành phố; 177 xã, 8 phường và 14 thị trấn. Trong đó có 3 đơn vị hành chính cấp huyện và 52 xã chưa đạt 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính của tỉnh sẽ giảm 3 huyện (còn 9 huyện và 1 thành phố) và 38 xã (còn 139 xã, 8 phường, 14 thị trấn).

Tổng cộng 691 cán bộ, công chức cấp huyện và 1.533 cán bộ, công chức cấp xã liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Về phương án xử lý nhân sự, đối với cấp huyện, tỉnh Cao Bằng dự kiến 71 người nghỉ hưu theo quy định; 270 người làm việc tại 3 huyện.

Với 350 cán bộ, công chức huyện dôi dư, tỉnh Cao bằng sẽ giải quyết nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế; điều động sang các đơn vị hành chính cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; điều động giữ các chức danh chủ chốt cấp xã.

Đối với cấp xã, tỉnh sẽ sắp xếp, bố trí 1.171 người ở 38 đơn vị hành chính đơn vị hành chính cấp xã mới. Với 362 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, tỉnh sẽ giải quyết chế độ nghỉ hưu; điều động sang các đơn vị hành chính cấp xã lân cận trong huyện, trong tỉnh; luân chuyển cán bộ chuyên trách sang công chức xã đơn vị còn thiếu biên chế…

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn đề nghị tỉnh Cao Bằng thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là trong vòng 5 năm, chậm nhất đến năm 2024.

Hội đồng thẩm định thông qua Đề án của tỉnh Cao Bằng, yêu cầu hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: