Cấp cứu 115 TP.HCM quá tải: Thêm 200 taxi chuyển thành xe y tế, người dân cần tự viện xe nhà

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết 23 xe hiện có và 6 xe bổ sung không thể đáp ứng nhu cầu chuyển bệnh nhân COVID-19 của TP.