Chậm trễ kéo dài, dự án Cát Linh – Hà Đông phải trả thêm 7,8 triệu USD cho ‘tư vấn giám sát’

Bộ GTVT cho biết tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông kéo dài làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát khoảng 7,83 triệu USD.