Ông Nguyễn Ngọc Vui – Chánh thanh tra TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Chánh Thanh tra TP. Sầm Sơn bị kiểm điểm. (Ảnh minh họa)

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra TP. Sầm Sơn chỉ thực hiện được 2 cuộc thanh tra kinh tế – xã hội. Trong đó, có nhiều lĩnh vực trọng điểm chưa tiến hành thanh tra như: Thực hiện chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử đất đai; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ bản,…

Qua thanh tra đã phát hiện rất nhiều sai phạm, nhưng Thanh tra TP. Sầm Sơn đã không kiến nghị xử lý hoặc kiến nghị xử lý không đúng với tính chất và mức độ sai phạm, nhất là đối với các cá nhân có liên quan; hoặc qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế phải thu hồi, nhưng lại không ra quyết định thu hồi tiền sai phạm về tài khoản chờ xử lý mà lại giao cho đối tượng được thanh tra đi thu hồi, trái ngược với Luật Thanh tra; kiến nghị biện pháp xử lý các sai phạm về kinh tế không chính xác, không đảm bảo tính khả thi, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng chỉ rõ việc Thanh tra TP. Sầm Sơn chưa nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán đối với một số trường hợp; để kéo dài nhất là việc chỉ đạo giải quyết các vi phạm đối với 7 kết luận thanh tra được UBND huyện Quảng Xương bàn giao khi các đơn vị hành chính được sát nhập về TP. Sầm Sơn. Cùng đó, việc xử lý hành chính, về Đảng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo thanh tra quá chậm.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ TP. Sầm Sơn tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc phát hiện và xử lý đối với các hành vi tham nhũng.

Sau khi có chỉ đạo của Ban Nội Chính, Thành ủy TP. Sầm Sơn đã giao cho UBKT Thành ủy yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn thực hiện và đã có báo cáo kết quả sang cho Thành ủy.

Ông Nguyễn Ngọc Vui – Chánh thanh tra TP. Sầm Sơn đã bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc.

Phạm Toàn

Xem thêm: