Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và đã ban hành 8 quyết định thu hồi gần 1 tỷ đồng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi sai phạm gần 1 tỷ đồng. (Ảnh: sggp.org.vn)

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh trong việc sử dụng và bảo vệ rừng từ năm 2018 đến tháng 6/2021.

Theo kết luận, Chi cục nghiệm thu, thanh toán khối lượng công việc thực tế thi công không đúng so với hồ sơ thiết kế được duyệt dẫn đến nghiệm thu, thanh toán tăng khối lượng.

Đối với mô hình trồng rừng phòng hộ và trồng đai cây xanh phân định ranh giới giữa các loại rừng, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán tăng hơn 150 triệu đồng.

Trong dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn – hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm, việc nghiệm thu, thanh toán chi phí Ban quản lý sai hơn 63 triệu đồng.

Tại dự án trên, số lượng cây Lim xanh và Sưa đỏ ở 3 xã huyện Mộ Đức có tỷ lệ chết cao (Đức Nhuận là 100%, Đức Lợi 100% và Đức Thắng 30%). Số tiền hỗ trợ nhân công chăm sóc, UBND cấp xã chưa chi cho các tổ chức, cá nhân còn tồn tại là hơn 210 triệu đồng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia và khối lượng thực hiện năm 2019 và năm 2020 không đúng cơ cấu cây giống về hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm. Điều này dẫn đến số lượng cây Lim xanh giảm 16.538 cây, số lượng Sưa đỏ tăng lên 16.232 cây.

Tại dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán dự án có sai phạm với tổng số tiền hơn 544 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân là do công tác lập dự toán một số hạng mục công việc không chính xác theo quy định; thi công không đúng một số hạng mục thiết kế; Chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán tăng chi phí thiết kế và chi phí giám sát.

Từ sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 8 Quyết định để thu hồi số tiền sai phạm là 968.5 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT xem xét kiểm điểm, xác định mức độ vi phạm, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm của Chi cục trưởng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm…

Phạm Toàn