Theo quy định, thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4/2016 đến hết tháng 9/2016. Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các đối tượng được sử dụng từ nguồn kinh phí do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường.

formosa
4 tháng sau thảm họa môi trường, ngư dân Quảng Trị vẫn gác mái chèo. (Nguồn: vnexpress.net)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế bị thiệt hại sau thảm họa môi trường biển.

Theo đó, có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế gồm:

 1. Khai thác hải sản
 2. Nuôi trồng thủy sản
 3. Sản xuất muối
 4. Hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển
 5. Dịch vụ hậu cần nghề cá
 6. Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển
 7. Thu mua, tạm trữ thủy sản

Trong đó, định mức cụ thể cho từng nhóm đối tượng là:

Đối với đối tượng chủ tàu:

 • Tàu/thuyền không lắp máy bị thiệt hại do nằm bờ: định mức bồi thường là 5,83 triệu đồng/tàu/tháng;
 • Tàu lắp máy dưới 20 CV (thiệt hại do nằm bờ): định mức bồi thường là 10,67 triệu đồng/tàu/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV (thiệt hại do nằm bờ): định mức bồi thường là 15,2 triệu đồng/tàu/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 50 CV đến 90 CV (thiệt hại do nằm bờ): định mức bồi thường là 20,39 triệu đồng/tàu/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 90 CV đến 250 CV (thiệt hại do giá): định mức bồi thường là 18,22 triệu đồng/tàu/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 250 CV đến dưới 400 CV (thiệt hại do giá): định mức bồi thường là 28,66 triệu đồng/tàu/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 400 CV trở lên (thiệt hại do giá): định mức bồi thường là 37,48 triệu đồng/tàu/tháng

Đối với lao động trên tàu:

 • Người lao động trên tàu/thuyền không lắp máy (thiệt hại do nằm bờ): định mức bồi thường là 3,69 triệu đồng/người/tháng;
 • Tàu lắp máy dưới 20 CV (thiệt hại do nằm bờ): định mức bồi thường là 5,96 triệu đồng/người/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CN (thiệt hại do nằm bờ) định mức bồi thường là 7,65 triệu đồng/người/tháng;
 • Tàu lắp máy công suất từ 50 CV đến dưới 90 CV (thiệt hại do nằm bờ): định mức bồi thường là 8,79 triệu đồng/người/tháng.

Thiệt hại nghề muối định mức bồi thường là 39,37 triệu đồng/ha/tháng. Thiệt hại nghề muối trả 1 lần.

Riêng đối với 3 đối tượng: Người lao động trên tàu lắp máy có công suất từ 90 CV trở lên; Người lao động tại cơ sở nuôi trồng thủy sản mặn, lợ (thiệt hại do thủy sản, giống nuôi trồng bị chết) và người lao động tại cơ sở sản xuất muối: thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối. Chủ tàu, chủ cơ sở sẽ thực hiện chi trả cho người lao động.

Đối với người lao động bị mất thu nhập (bao gồm thu nhập bị mất của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản tạm dừng sản xuất và người lao động bị mất thu nhập các lĩnh vực được xác định bồi thường), định mức bồi thường là 2,91 triệu đồng/người/tháng.

Theo quy định, thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4/2016 đến hết tháng 9/2016.

Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các đối tượng được sử dụng từ nguồn kinh phí do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường.

Căn cứ vào đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh và định mức bồi thường thiệt hại vừa được ban hành, UBND 4 tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định tổng mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng thuộc địa phương quản lý gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính tổng hợp trước ngày 5/10/2016. Bộ NN&PTNT chủ trì thẩm tra, xác định kinh phí bồi thường của từng địa phương gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/10/2016.

Trên cơ sở Quyết định phân bổ kinh phí bồi thường cho 4 tỉnh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ chuyển kinh phí cho các địa phương để thực hiện chi trả cho các đối tượng thông qua Tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc Nhà nước; Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, sử dụng và quyết toán khoản kinh phí bồi thường này từ số tiền Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường.

Hải Linh

Xem thêm: