Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Công thương giảm 10% giá điện sinh hoạt bậc 1-4 trong tháng 4, 5, 6 và giảm 10% với điện sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công thương, giảm giá điện vì virus Vũ Hán
Chính phủ đồng ý giảm giá điện vì dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: moit.gov.vn)

Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ về việc giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong 3 tháng (tháng 4, 5, 6).

Cụ thể:

Khách hàng sản xuất và kinh doanh: giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10%.

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: giảm bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus Vũ Hán.

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus Vũ Hán.

Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm virus Vũ Hán.

Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. EVN giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 100 tỷ đồng.

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện: 03 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6)

Nguyễn Tuân