Song song với yêu cầu các địa phương, bộ ngành chấm dứt nhận xe tặng từ doanh nghiệp (DN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng xe do DN tặng. 

doanh nghiệp tặng xe sang
Chiếc xe Toyota Land Cruiser VX mang BKS 80A-017.88 do Công ty Tuấn Lộc tặng Tỉnh ủy Nghệ An. (Ảnh: Đắc Lam/plo.vn)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tiếp nhận xe ô tô do DN tặng.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Chính phủ đã thống nhất, yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận xe biếu, tặng của các DN, đặc biệt là các DN tặng xe có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức, các bộ, ngành, địa phương, thực hiện theo đúng quy định tại quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị được đề nghị cho tặng phải căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật để xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao; người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng xe từ DN cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của DN biếu, tặng.

Việc trang bị xe ô tô phục vụ cho công tác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cũng theo thông báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính rà soát tổng số xe ô tô dư thừa để điều chuyển cho các Bộ, ngành và địa phương có nhu cầu phục vụ công tác được giao.

Ngoài ra, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc các bộ ngành và địa phương tiếp nhận, sử dụng xe ôtô do DN tặng. Trong trường hợp phát hiện có sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Yêu cầu gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4/2017.

Đối với xe công cần thanh lý, Bộ tài chính được yêu cầu rà soát tất cả để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch. Số tiền thanh lý xe ô tô nộp ngân sách nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công.

Bộ Công an được giao rà soát để thu hồi ngay biển số xe đối với những xe các cơ quan nhà nước đã thanh lý; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biển số xe; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô. Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2017.

Đối với biển số xe đã cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, không liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng rà soát, thu hồi.

>> Những chiếc xe ‘vì mục đích chung’

Trước đó, tại một số tỉnh như Đà Nẵng, Cà Mau, Nghệ An… báo chí liên tiếp phản ánh các sự việc chính quyền địa phương nhận xe ôtô trị giá nhiều tỷ đồng do DN tặng.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận và chỉ đạo “từ nay, các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng”.

Sau yêu cầu trên, ngày 3/3, Cà Mau đã trả lại hai ô tô Lexus (trị giá 3,1 tỷ đồng/xe) cho Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý. Ngày 4/3, Đà Nẵng đã trả xe Toyota Avalon (trị giá 2,5 tỷ đồng) BKS 43A-299.99 cho DN tặng.

Riêng Nghệ An vẫn chưa có quyết định trả lại hai chiếc Toyota Land Cruiser VX (trị giá hơn 2,7 tỉ đồng/xe) do Công ty Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc (TP.HCM) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4, Hà Nội) tặng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: