Theo Thông tư 12 vừa được Bộ GTVT ban hành, người dân sẽ không bị buộc phải đổi GPLX vật liệu giấy sang GPLX dạng thẻ PET.

Bộ Giao thông – Vận tải vừa ban hành Thông tư 12 về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, trong đó đáng chú ý là nội dung hủy bỏ quy định bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe (GPLX) giấy bìa sang vật liệu nhựa (PET).

doi-gplx-sang-vat-lieu-pet
(Ảnh minh họa: qua plo.vn)

Thông tư 12 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được ban hành ngày 15/4/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017, chính thức thay thế Thông tư 58 (ban hành năm 2015, bắt buộc người dân phải đổi GPLX vật liệu giấy sang dạng thẻ vật liệu nhựa – PET).

Theo đó, Thông tư 12 đã hủy bỏ tất cả các quy định bắt buộc người dân phải đổi GPLX giấy bìa sang thẻ nhựa PET trong Thông tư 58. Cụ thể, Khoản 1, 2, Điều 37 Thông tư 12 ghi:

  • Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020.
  • Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

Trước đó, Điều 57 Thông tư 58 quy định lộ trình bắt buộc chuyển đổi GPLX giấy sang vật liệu PET:

  • Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.
  • Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
  • Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi theo quy định trên, người có GPLX bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX.

Quy đình về lộ trình bắt buộc chuyển đổi GPLX từ giấy bìa sang vật liệu PET đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến người dân ồ ạt đi đổi GPLX vì việc phải thi lại.

Phản hồi về quy định lộ trình chuyển đổi bắt buộc này, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) sau đó đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét bãi bỏ quy định đổi GPLX sang vật liệu PET tại Điều 57 Thông tư 58. Theo Bộ Tư pháp, quy định này không phù hợp với pháp luật hiện hành, không có cơ sở pháp lý, không đảm bảo tính thống nhất và tính hợp pháp.

Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quy định này dẫn đến cách hiểu việc chuyển đổi GPLX (kể cả trường hợp GPLX không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng), từ giấy bìa sang vật liệu PET là bắt buộc. Theo đó, GPLX bằng giấy bìa không chuyển đổi sang vật liệu PET theo quy định sẽ không còn giá trị sử dụng và người dân sẽ phải sát hạch lại lý thuyết nếu muốn được cấp lại.

Theo Bộ Tư pháp, điều này không phù hợp với pháp luật hiện hành vì: GPLX là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới. Trong thời gian còn giá trị của giấy phép (không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng), quyền sở hữu, sử dụng giấy phép của người có GPLX được pháp luật bảo đảm. Việc chuyển đổi các GPLX không thời hạn hoặc đang còn thời hạn sử dụng sang vật liệu mới, có thu lệ phí, cần được xem là quyền của người dân và được thực hiện khi có nhu cầu.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng cho biết: “Trường hợp thật sự cần thiết phải chuyển đổi những giấy phép lái xe không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET để thuận lợi cho quản lý thì Nhà nước chỉ nên khuyến khích và cần có cơ chế hỗ trợ thủ tục, chi phí chuyển đổi cho người dân”.

Lưu Giang

Xem thêm:

Leave a Reply