Bổ nhiệm 32 cán bộ không đúng quy trình, lập khống giấy tờ, rút ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng, vi phạm trong việc chuyển giao hơn 2.000 m2 đất cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ, ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không đảm bảo,… là những sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo, cá nhân trong cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016.

Ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực BCĐTNB đã lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, tự nhận đề cử chức Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ… (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Chiều 22/8, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB) để triển khai kết luận của UBKTTƯ về những sai phạm nghiêm trọng của cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Thường trực BCĐTNB trong giai đoạn 2011-2016.

Theo đó, sau gần 7 tháng tiến hành kiểm tra (từ ngày 23/1/2017), kết luận cho thấy cơ quan thường trực BCĐTNB giai đoạn 2011-2016 có nhiều sai phạm như sau: 

BCĐTNB đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài.

Mặt khác, BCĐTNB chưa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, để một số cá nhân vi phạm quy chế làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch công chức, xếp bậc lương, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định.

Bên cạnh đó, BCĐTNB chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định về công tác cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán vi phạm các quy định về quản lý tài chính, để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Về cá nhân, theo kết luận của UBKTTƯ, ông Nguyễn Phong Quang – Nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực BCĐTNB vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tiến Khoa.

Bên cạnh đó, ông Quang đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 100 tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

Ông Quang cũng vi phạm trong việc chuyển giao hơn 2.000 m2 đất của Cơ quan BCĐTNB cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ; Vi phạm quy định của Đảng trong việc tự nhận đề cử chức Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ. Ông Quang lấy danh nghĩa BCĐTNB để vận động tài trợ cho Hội là không đúng chức năng, nhiệm vụ của BCĐ.

Với những sai phạm trên UBKT TƯ kết luận ông Quang đã vi phạm rất nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Cùng chịu trách nhiệm về những sai phạm của cơ quan thường trực BCĐTNB là ông Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng BCĐTNB.

Cụ thể, ông Việt trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Theo đó, ông Việt đã ký ban hành một số văn bản không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; ký văn bản đề nghị UBND TP. Cần Thơ giao đất của Cơ quan Ban Chỉ đạo cho Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ không đúng quy định.

Phó trưởng BCĐTNB vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng trong việc quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho một số đảng viên.

Ngoài ông Quang và ông Việt, UBKTTƯ đã kiểm tra và kết luận sai phạm của các Chánh Văn phòng, nguyên Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, nguyên Kế toán trưởng, Thủ quỹ và nguyên Thủ quỹ của BCĐTNBgiai đoạn 2011-2016.

UBKTTƯ yêu cầu ông Nguyễn Phong Quang, ông Nguyễn Quốc Việt và các cá nhân sai phạm phải viết bản kiểm điểm và tự phong hình thức kỷ luật. Sau đó, Cơ quan Thường trực BCĐTNB sẽ tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất xử lý sai phạm đối với những cá nhân trên theo thẩm quyền.

UBKTTƯ kết luận, với sai phạm của ông Nguyễn Phong Quang, ông Nguyễn Quốc Việt và một số trong Cơ quan Thường trực BCĐTNB đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Theo Quy định số 96 – QĐ/TW ngày 28/5/2012 của Bộ Chính trị, các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có chức năng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

– Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về cơ chế, chính sách cùng các giải pháp cần chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị; về liên kết vùng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các tuyến, trong từng vùng, về biến đổi khí hậu…

– Chỉ đạo và tổ chức phối hợp các lực lượng, cơ quan chức năng của TƯ và địa phương đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống đột xuất về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hoạt động trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố, gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Phạm Toàn

Xem thêm: