3 người này đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ia Grai.

Chơi lô đề, 3 quân nhân ở Gia Lai bị kỷ luật. (Tranh biếm họa)

UBKT Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định đối với 3 đảng viên thuộc chi bộ Ban Tham mưu, Đảng ủy Quân sự huyện Ia Grai vì tổ chức ghi và tham gia chơi lô đề.

3 đảng viên bị kỷ luật là bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa, ông Phạm Xuân Hồng và ông Nguyễn Hồng Phi đều đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ia Grai.

Cụ thể, tại quyết định số 94-QĐ/UBKTHU, UBKT nêu rõ bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cho vay nặng lãi trong đơn vị trong thời gian dài. Điều này làm ảnh hưởng tới hình ảnh quân nhân, gây dư luận xấu đối với tổ chức, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, vi phạm pháp luật nhà nước. Theo đó, bà Hoa bị kỷ luật hình thức khai trừ khỏi tổ chức đảng.

Tại các quyết định kỷ luật số 95 và 96-QĐ/UBKTHU, UBKT cũng tiến hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Phi hình thức khiển trách vì hành vi môi giới, làm chứng cho bạn chơi vay nợ bên ngoài khi thua cờ bạc và ông Phạm Xuân Hồng bị kỷ luật hình thức cảnh cáo vì hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề.

Phạm Toàn

Xem thêm: