Vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc thất thoát lượng lớn ngân sách và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (tiền thân là Tập đoàn Kinh tế Vinashin) bị kỷ luật cảnh cáo và khiển trách.

chu tich hdtv va tgd tong cong ty cong nghiep tau thuy bi ky luat
Ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy phát biểu tại một hội nghị vào tháng 12 năm 2020. (Ảnh: doanhnghieptrunguong.vn).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký quyết định thi hành kỷ luật “Cảnh cáo” đối với ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật “Khiển trách” đối với ông Cao Thành Đồng – Thành viên HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Hai quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 và ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ông Cao Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Ông Nguyễn Ngọc Sự – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy cũng bị ủy ban này đề nghị xem xét, kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Từ đó, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định pháp luật trong việc quản lý và sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp, làm thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cá nhân bị xử lý hình sự.

Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy do Nhà nước Việt Nam nắm quyền sở hữu chi phối. Tiền thân của tổng công ty này là Tập đoàn Kinh tế Vinashin (thành lập năm 2006).

Khánh Vy