Chùm ca COVID-19 ở Bệnh viện K Tân Triều: Nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ?

Liền sau khi 10 ca COVID-19 tại BV K được công bố, Bộ Y tế cho hay một người trong đó từng điều trị gần một tháng tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ.