Sau sáp nhập Cảnh sát PCCC Nghệ An vào Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh này có 10 Phó giám đốc.

Phó giám đốc Công an Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa công bố quyết định của Bộ Công an về việc chính thức sáp nhập Cảnh sát PCCC Nghệ An vào Công an tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 22/TTr-X13 ngày 8/8/2018; Bộ Công an có Quyết định số 4089/QĐ-BCA ngày 9/8/2018.

Theo đó, quyết định sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An vào Công an tỉnh Nghệ An và tổ chức thành Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

Như vậy, theo quyết định, Công an tỉnh Nghệ An có 4 Phó giám đốc mới, gồm:

  1. Ông Hồ Sỹ Tuấn – Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An.
  2. Ông Lê Quốc Báo – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An.
  3. Ông Đào Hồng Lập – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An.
  4. Ông Lê Văn Hoài – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An có 6 Phó Giám đốc gồm: ông Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Tiến Dần; ông Nguyễn Mạnh Hùng; ông Lê Khắc Thuyết; ông Nguyễn Đình Dung và ông Nguyễn Đức Hải.

Minh Long

Xem thêm: