Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính – Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Bộ Công thương (Ảnh: Nguyễn Tuân)

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu gồm sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công thương.

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Bính – Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tổ giám sát đoàn thanh tra có hai thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh – phó trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Theo phê duyệt của Thủ tướng về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015, Bộ này phải thực hiện cổ phần hóa 10 doanh nghiệp trực thuộc.

Trong đó, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 3 công ty mẹ: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.

Đồng thời, thực hiện cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ đối với 7 công ty TNHH MTV, gồm: điện máy, xây lắp và vật liệu xây dựng, du lịch và xúc tiến thương mại, giao nhận kho vận ngoại thương, điện máy và đầu tư, thực phẩm và đầu tư công nghệ Fococev, vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC.

Trong giai đoạn 2015-2017, Bộ Công Thương cũng thực hiện bán vốn thành công tại một doanh nghiệp như PV Oil, Sabeco… Số tiền thu được lên tới hàng tỷ USD.

Minh Long

Xem thêm: