Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 tới ngày 31/12/2017. Thời gian thanh tra là 70 ngày.

Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ Trần Văn Mây (ngoài cùng, bên phải). (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Sáng nay (8/10), Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định số 846 ngày 1/10/2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên khu vực tỉnh.

Trong đó có đất đai từ nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11 ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 tới ngày 31/12/2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra là 70 ngày.

Cũng theo Quyết định số 846, Đoàn Thanh tra gồm ông Từ Thanh Sơn – Trưởng phòng III, Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra.

Cục trưởng Cục III có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,…

Minh Long

Xem thêm: