NXB Đại học Sư phạm TP.HCM vừa công bố tài liệu điều chỉnh nội dung sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều.

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều, sách Tiếng Việt lớp 1
Hình ảnh quảng cáo của Bộ SGK Cánh Diều. (Ảnh chụp màn hình)

Tài liệu gồm 12 trang với hai nội dung chính, gồm:

Phần I: Giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp.

Phần II: Hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài.

Với phần I: Tài liệu đưa ra 11 bài đọc bổ sung cho những bài không phù hợp như: Bài “Cua, cò và đàn cá” được bổ sung bằng bài “Kết bạn” và “Hồ sen”; bài “Quạ và chó” được bổ sung bằng bài “Phố Thợ Nhuộm; bài “Lừa, thỏ và cọp” được bổ sung bằng bài “Bạn của Hà” và “Ông bà em”…

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều, sách Tiếng Việt lớp 1
Phần I của tài liệu. (Ảnh: sachcanhdieu.com)
Bài Ve và gà (2) bị phản ứng nay được bổ sung bằng bài Chăm bà.

Với phần II: Nhiều từ ngữ bị cho là không phù hợp cũng được thay thế như “thở hí hóp”, “bê be be”, “quà… quà”, “dưa đỏ”…

Phần II của tài liệu. (Ảnh: sachcanhdieu.com)

Theo kế hoạch, tài liệu này sẽ lấy ý kiến đóng góp đến ngày 20/11/2020. Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định tài liệu trên vào ngày 21/11. Dự kiến trước ngày 30/11, NXB sẽ hoàn thiện tài liệu và gửi về các trường tiểu học cho học sinh miễn phí.

Văn Duy