Tổng cục Đường bộ cho biết kiểm tra số thu trong 7 ngày (từ ngày 20 – 26/3) tại trạm BOT Ninh Lộc, kết quả phù hợp với báo cáo của trạm và lưu lượng xe qua, không có dấu hiệu thất thoát.

Người dân (mặc áo đen) ngồi gần cabin tại trạm BOT Ninh Lộc để đếm xe, không làm ảnh hưởng tới việc thu phí tại trạm. (Ảnh: cắt từ clip)

Ngày 29/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức công bố kết quả giám sát và kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thu phí trong 7 ngày (từ ngày 20 – 26/3) của trạm BOT Ninh Lộc, tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả kiểm tra hồ sơ thu phí từ ngày 1-28/2, trạm Ninh Lộc thu được 24,82 tỷ đồng, bình quân 886,4 triệu/ngày; từ ngày 1-21/3, thu được 18,68 tỷ (889,7 triệu/ngày). Tổng số thu từ 1/2 – 21/3 là 43,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ cũng công bố số thu trong 7 ngày kiểm tra, giám sát (từ ngày 20-26/3), trạm BOT Ninh Lộc thu được 6,47 tỷ đồng, bình quân 924,4 triệu/ngày.

Tổng cục Đường bộ cho biết số thu trong 7 ngày kiểm tra phù hợp với báo cáo của trạm và lưu lượng xe qua, không có dấu hiệu thất thoát.

Trong giai đoạn kiểm tra, công tác quản lý, tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Ninh Lộc, từ các khâu phát hành vé thẻ, thu phí, đối soát, nộp tiền, tổng hợp báo cáo tại Trạm thu phí Ninh Lộc đảm bảo minh bạch theo quy định.

Về công tác giám sát, hậu kiểm, qua kiểm tra xác suất công tác giám sát, hậu kiểm từ ngày 1/2/2018 đến ngày 19/3/2019 cho thấy có 17 trường hợp thu phí viên bán sai mệnh giá vé; 10 trường hợp thu phí viên quét sai loại thẻ ưu tiên.

Các trường hợp thu phí viên bán sai mệnh giá vé, quét sai thẻ đều được bộ phận giám sát, hậu kiểm và trạm thu phí Ninh Lộc lập biên bản, xử lý theo quy định tại quy trình thu phí. Trường hợp bán sai mệnh giá vé và quét sai loại thẻ ưu tiên, Công ty công ty đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa buộc thu phí viên nộp bù và xé vé bổ sung.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu công ty Đèo Cả hoàn thành quyết toán dự án làm cơ sở điều chỉnh, cập nhật phương án tài chính, thời gian thu phí theo quy định; nâng cấp phần mềm hậu kiểm để đảm bảo tương thích với thiết bị lưu trữ mới.

Kim Long

Xem thêm: