Công khai Việt Á nhập kit test TQ giá 0,955 USD, CDC đã không mua với giá như thế

Đại biểu cho hay tất cả những vụ án tham nhũng đều có điểm chung là rất đúng quy trình, có đầy đủ các cơ quan chức năng tham gia định giá…