Theo kết luận, việc xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), nhiều cơ quan quản lý như Sở TN&MT, NN&PTNT, Du lịch, VH-TT, GTVT,.. cùng phải chịu trách nhiệm vì buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra,…

Công trình sai phạm tại lõi di tích Tràng An
Công trình sai phạm tại lõi di tích Tràng An. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo số 22 ngày 8/6/2018 về kết luận thanh tra những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) thuộc Quần thể danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc.

Theo kết luận, về hoạt động xây dựng trái phép, ông Son vi phạm quy định trong việc xây dựng công trình trên núi Cái Hạ và xây dựng các công trình trên diện tích đất không được nhà nước giao quyền sử dụng đất.

Công trình được xây dựng trái phép từ ngày 14/8/2017 đến 13/2/2018, ông Son đã vi phạm Điều 13, Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa năm 2009; Khoản 8, Điều 12, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Quyết định 230 ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An.

Việc ông Son xây dựng công trình trên núi Cái Hạ là xâm hại đất, rừng đặc dụng, núi đá, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, tiến hành công khai thời gian dài và không chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Hành vi xây dựng các công trình trái phép trên diện tích đất không được nhà nước giao quyền sử dụng đất cho ông Son gồm: Nhà hai tầng B2 diện tích 180,3 m2, bể nước, bồn hoa, nhà bán hàng lưu niệm, cổng lên núi, cổng ra vào công ty, công trình bến hành khách thủy nội địa (bến đò),…vi phạm Khoản 1, Điều 12, Luật Đất đai năm 2013.

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch: Ông Son vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động doanh nghiệp; quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp; quy định của pháp luật về tổ chức vận tải hành khách đường thủy nội địa; quy định của pháp luật về quản lý du lịch và văn hóa; quy định của pháp luật về quản lý tài chính và thuế,…

Ngoài ra, kết luận cũng chỉ ra nhiều cơ quan quản lý nhà nước đã không thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý di sản, quản lý du lịch, quản lý văn hóa, quản lý xây dựng, quản lý doanh nghiệp, quản lý thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, thiếu kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời, phối hợp chưa chặt chẽ.

Về quản lý theo ngành, lĩnh vực: Trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc các Sở: TN&MT, NN&PTNT, Du lịch, VH-TT, GTVT, Xây dựng, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc BQL Quần thể danh thắng Tràng An, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Hoa Lư, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư – Gia Viễn và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Về quản lý hành chính: Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND xã Trường Yên, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Về các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất và bảo vệ rừng đặc dụng: Trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, BQL dự án đầu tư xâu dựng công trình NN&PTNT đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất, rừng đặc dụng, núi đá trong vùng di sản tại khu vực núi Cái Hạ để ông Son lấn, chiếm, xây dựng trái phép; chưa thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vi phạm theo quy định.

Phạm Toàn

Xem thêm: