Đợt 1 – cuối năm 2017, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển 3 lãnh đạo cấp Vụ; đợt 2 – cuối năm 2018, Bộ tuyển thêm 5 chức danh lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ và Viện. 

bo noi vu
Cuối năm 2017, Bộ Nội vụ thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo cấp Vụ. (Ảnh: moha.gov.vn)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 5424 về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ năm 2017.

Theo đó, 3 chức danh lãnh đạo cấp Vụ trong đợt thi tuyển gồm:

 • 1 Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo – phụ trách lĩnh vực kế hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 • 1 Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương – phụ trách lĩnh vực chế độ tiền lương đối với quân đội; công an; cơ yếu; công chức, viên chức ngành Y tế, tòa án, Kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp.
 • 1 Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – phụ trách lĩnh vực hợp tác song phương, đa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại nước ngoài; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế.

Về thời gian tổ chức thi tuyển cụ thể như sau:

 • Từ 16/10 đến hết 10/11/2017 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện): tiếp nhận hồ sơ
 • Từ 13/11 – 21/11/2017: thẩm định hồ sơ
 • Từ 22/11 – 6/12/2017: thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi
 • Ngày 11/12/2017: tổ chức thi viết
 • Từ ngày 21 – 22/12/2017: tổ chức thi trình bày Đề án

Theo thông báo, người dự thi là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ hoặc tại các bộ, ngành, địa phương khác, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển được Bộ Nội vụ đề cử và đồng ý bằng văn bản.

Nội dung thi bao gồm trình bày đề án, đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn…

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: Xây dựng Đề án: 20 điểm; Bảo vệ Đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 – 40 phút.

Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi, gồm: Toàn bộ Hội đồng thi tuyển; Lãnh đạo đơn vị, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên và công chức của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự thi.

Đây là đợt thi thứ nhất trong kế hoạch số 5400 về “Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2017 và năm 2018” được Bộ Nội vụ ban hành trước đó vào ngày 10/10/2017. Với đợt thi thứ hai, thi tuyển 5 chức danh gồm:

 • 1 Phó Chánh Văn phòng Bộ;
 • 1 Phó Chánh Thanh tra Bộ;
 • 1 Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương;
 • 1 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
 • 1 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Thời gian tổ chức thi tuyển:

 • Từ 1/10 – 19/10/2018: đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi
 • Từ 22/10 – 30/10/2018: thẩm định hồ sơ
 • Từ 1/11 – 15/11/2018: thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi.
 • Ngày 22/11/2018: tổ chức thi viết. Từ ngày 5 – 6/12/2018: thi trình bày Đề án.

Hoàng Minh

Xem thêm: