Cựu giảng viên đại học đứng đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Từng là giảng viên của trường đại học, nhưng do làm ăn thua lỗ, Hoàng Xuân Hoài đã kết nối với các bị can hình thành đường dây ma túy liên tỉnh.