Đà Nẵng đã giải quyết cho 24 trường hợp cán bộ, công chức viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Mỗi người trung bình nhận 450 triệu đồng.

24 cán bộ thôi việc, mỗi người trung bình nhận 450 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/10, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết Sở vừa có báo cáo về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Theo đó, Đà Nẵng đã giải quyết cho 24 trường hợp cán bộ, công chức viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Trong đó có bốn trường hợp thuộc khối đảng, đoàn thể, 20 trường hợp thuộc khối chính quyền. Kinh phí chi trả trung bình cho mỗi trường hợp thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc là 450 triệu đồng.

Theo Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ giúp thành phố bổ sung được cán bộ có năng lực, sau khi khuyến khích cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ, thôi việc.

Sở này cũng nhận định việc thực hiện chính sách còn có một số tồn tại, hạn chế. Nhiều cơ quan, đơn vị khi thực hiện mới chỉ căn cứ vào nhu cầu thôi việc của cán bộ, công chức, chứ chưa quan tâm công tác dự kiến bố trí cán bộ thay thế. Có trường hợp đề nghị nhân sự thay thế không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Cũng theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, nguồn chi trả cho đối tượng nghỉ, thôi việc lấy từ kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi đó, các đơn vị này còn khó khăn về nguồn kinh phí. Do đó, có trường hợp đơn vị chi trả giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức thôi việc xong thì hết kinh phí hoạt động của đơn vị.

Từ đó, dự kiến tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND TP sắp tới, Sở Nội vụ Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến các ban, ngành liên quan để trình đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách này trong Nghị quyết 159 đã được HĐND TP thông qua từ tháng 7/2018.

Minh Long

Xem thêm: