Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng họp tiến hành xem xét, đề nghị kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt thuộc Thành ủy Đà Nẵng, Sở TN&MT, Sở Xây dựng.

Đào Tấn Bằng
Ông Đào Tấn Bằng (phải) – nguyên Chánh văn phòng Thành ủy bị đề nghị kỷ luật. (Ảnh: dangbodanang.vn)

Ngày 18/1, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết Thành ủy đã tiến hành họp BCH Đảng bộ thành phố, trong đó có nội dung xem xét xử lý, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Theo đó, 5 lãnh đạo chủ chốt của thành phố bị đề nghị xem xét kỷ luật do sai phạm trong quản lý cấp phép xây dựng, quản lý đất công sản, công tác nội chính và quy trình bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể:

  • Ông Trần Đình Hồng – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy;
  • Ông Đào Tấn Bằng – nguyên Chánh văn phòng Thành ủy, hiện là Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng;
  • Ông Trần Thanh Vân – Trưởng ban Nội chính Thành ủy;
  • Ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở TN&MT;
  • Ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng.

Trước đó, UBKT Thành ủy cũng ra quyết định thi hành kỷ luật 3 cán bộ, gồm: 2 cán bộ thuộc Văn phòng Thành ủy và một cán bộ thuộc HĐND thành phố. Cụ thể:

Kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu – Chánh Văn phòng HĐND Đà Nẵng vì sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất việc chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Kỷ luật khiển trách ông Võ Văn Phụ – Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trong việc tham mưu, đề xuất thường trực Thành ủy thống nhất việc chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Đồng thời, UBKT Thành ủy Đà Nẵng ra quyết định khiển trách ông Phạm Văn Hải – nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trong việc tham mưu, đề xuất văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phạm Toàn

Xem thêm: