UBND Đà Nẵng vừa hoàn tất tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút nguồn nhân lực cao từ nay đến 2020.

Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh dẫn qua eng.pcivietnam.org)
Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh dẫn qua eng.pcivietnam.org)

Trước đó, vào tháng 4/2015, Đà Nẵng đã công bố đề án phát triển nhân lực cao cho khu vực công của thành phố đến năm 2020. Đề án có số hiệu 13100/QĐ-TU, thường gọi là đề án 13100.

Đề án 13100 nhắm đến 2 nhóm đối tượng: các chuyên gia, lãnh đạo quản lý, những người tốt nghiệp loại giỏi trong và ngoài từ bậc học thạc sĩ trở lên về làm việc lâu dài.

Thứ hai là những chuyên gia uy tín trong ngành về làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian.

Theo tờ trình này, để thu hút được những người giỏi về làm việc, Đà Nẵng đưa ra cơ chế hỗ trợ như sau:

Với những cử nhân tốt nghiệp từ các trường ĐH uy tín trong nước được hưởng mức hỗ trợ bằng 80 lần lương cơ sở (lương cơ sở là 1,2 triệu đồng), tức tương đương 96 triệu đồng.

Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sẽ hưởng mức tương ứng là 120 lần và 200 lần mức lương cơ sở, tức tương đương 144 triệu đồng và 240 triệu đồng.

Tốt nghiệp các trường trong danh sách 201 đến 400 trường hàng đầu thế giới được hưởng mức hỗ trợ như sau: cử nhân 130 lần lương cơ sở  (156 triệu đồng), thạc sĩ là 180 lần (216 triệu đồng), tiến sĩ là 230 lần (276 triệu đồng).

Người tốt nghiệp trường trong danh sách 200 trường hàng đầu thế giới được hưởng mức hỗ trợ: cử nhân 180 lần lương cơ sở (216 triệu đồng), thạc sĩ 230 lần (276 triệu đồng), tiến sĩ 280 lần (336 triệu đồng).

Các mức hỗ trợ này được trao một lần cho người lao động. Đối với những việc khó thu hút được người, thì ngoài mức hỗ trợ trên sẽ có thêm một khoản hỗ trợ kinh phí khác sau khi được sự đồng ý của HĐND TP.

Nếu đối tượng làm việc có nhu cầu nhà ở để làm việc thì thành phố hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 đến 15 năm.

Đối với đối tượng làm dài hạn, yêu cầu phải làm 5 năm liên tục và hoàn thành công việc. Trường hợp không hoàn thành công việc và vi phạm các quy định của Đề án thì chậm nhất trong 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, phải hoàn trả lại một lần tòan bộ kinh phí đã nhận từ Đề án.

Đối với chuyên gia làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian, nếu không hoàn thành công việc thì căn cứ theo hợp đồng để xử lý.

Tờ trình này của UBND TP Đà Nẵng sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố trả lời vào phiên họp tới, dự kiến ngày 7/12/2016.

Trần Hưng

Xem thêm:

Leave a Reply