Một trong những điểm chú ý của Dự thảo về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ tại Đà Nẵng là “Cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng”.

trung tâm hành chính đà nẵng, sở ngoại vụ
Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Nhật Linh)

Ngày 28/6, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết Sở đã hoàn thành dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Dự kiến, dự thảo sẽ trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp vào ngày 9/7.

Theo dự thảo, những người đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ của thành phố, gồm:

  • Người có tuổi đời trên 55 với nam hoặc trên 50 với nữ đồng thời đang giữ chức vụ mà cán bộ trẻ được quy hoạch và dự kiến bổ nhiệm; có nguyện vọng thôi việc, được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý cho phép thôi việc và dự kiến được nhân sự thay thế để thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.
  • Là cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, HĐND, UBND.
  • Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
  • Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở.
  • Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Cũng theo dự thảo, cán bộ xin thôi việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại nghị định số 46 của Chính phủ. Ngoài ra, còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ. Cụ thể:

  • Cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.
  • Cán bộ là thành ủy viên; người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị – xã hội; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và tương đương; bí thư quận, huyện ủy và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng.
  • Cấp phó của người đứng đầu Ủy ban MTTQVN thành phố và các hội đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành; phó bí thư quận, huyện ủy; chủ tịch HĐND quận, huyện; chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được hỗ trợ thêm 140 triệu đồng.
  • Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện ủy; phó chủ tịch HĐND quận, huyện; phó chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên được hỗ trợ thêm 120 triệu đồng.
  • Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội cấp thành phố, quận, huyện có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Nếu thông qua, Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

Phạm Toàn

Xem thêm: