Trong 3 cán bộ bị kỷ luật, có 2 cán bộ thuộc Văn phòng Thành ủy và một cán bộ thuộc HĐND thành phố Đà Nẵng.

BKS 43A-299.99
Chiếc xe BKS 43A-299.99 hiệu Toyota Avalon được Đà Nẵng trả lại doanh nghiệp. (Ảnh: nld.com.vn)

Hôm nay (16/1), UBKT Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại kỳ họp thứ 19 vào ngày 8/1, UBKT Thành ủy ra quyết định thi hành kỷ luật 3 cán bộ. Trong đó, có 2 cán bộ thuộc Văn phòng Thành ủy và một cán bộ thuộc HĐND thành phố. Cụ thể:

Kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu – Chánh Văn phòng HĐND Đà Nẵng vì sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất việc chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Kỷ luật khiển trách ông Võ Văn Phụ – Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trong việc tham mưu, đề xuất thường trực Thành ủy thống nhất việc chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Đồng thời, UBKT Thành ủy Đà Nẵng ra quyết định khiển trách ông Phạm Văn Hải – nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng trong việc tham mưu, đề xuất văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, tại kỳ họp 17 diễn ra từ ngày 13 – 16/9/2017, UBKTTƯ công bố kết luận kỷ luật, kiến nghị kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân quan chức lãnh đạo cao cấp. Trong đó, có ông Nguyễn Xuân Anh – nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng vì thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.  Sau khi được phát hiện, chiếc xe BKS 43A-299.99 hiệu Toyota Avalon, đời 2016 với giá trị 2,5 tỷ đồng được Đà Nẵng trả lại cho doanh nghiệp tặng.

Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Thơ –  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị, đồng thời chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

UBKTTƯ cũng kiến nghị thi hành kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vì có vi phạm, khuyết điểm trong việc buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Theo UBKTTƯ, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ “là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật”.

Trần Tâm

Xem thêm: