Ông Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách vì không minh bạch trong việc kê khai tài sản.

Ông Nguyễn Phú Thái (phải). (Ảnh: dised.danang.gov.vn)

Ngày 19/6, UBKT Thành uỷ Đà Nẵng cho biết Ủy ban đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Phú Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng vì vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Cụ thể, từ năm 2013 – 2018, vợ chồng ông Thái đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 11 lô đất nhưng chỉ kê khai 2 lô, 9 lô còn lại không kê khai (đến nay vợ chồng ông Thái còn đứng tên 4 lô, 5 lô đã chuyển nhượng).

Ông Thái còn không kê khai, giải trình số tiền 700 triệu đồng mua xe ô tô và hơn 124 triệu đồng trong tài khoản cá nhân tại thời điểm kê khai năm 2018; không kê khai, giải trình các khoản thu nhập không thường xuyên như tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, thù lao giảng dạy.

UBKT kết luận những việc làm của ông Thái là vi phạm Nghị định 78 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quy định số 47 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm; ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, đơn vị nơi ông công tác.

Do đó, UBKT Thành uỷ Đà Nẵng đã họp, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Thái.

Minh Long

Xem thêm: