Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý để ông Kiều Văn Toàn nghỉ công tác.

Ông Kiều Văn Toàn. (Ảnh: haichau.danang.gov.vn)

Ngày 30/1, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã xét nguyện vọng và đồng ý để ông Kiều Văn Toàn – Phó Bí thư Quận ủy Hải Châu thôi giữ các chức danh hiện tại, nghỉ công tác và chờ nghỉ hưu theo quy định.

Cụ thể, xét nguyện vọng cá nhân ông Toàn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định để ông thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020 để nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Theo UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã có kết luận thời gian từ năm 2015 đến 2017, ông Toàn đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định. Vi phạm của ông Toàn đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng nơi ông Toàn sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiều Văn Toàn.

Phạm Toàn

Xem thêm: