UBND TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí từ 80 đến 280 lần mức lương cơ sở để thu hút người tài đến thành phố làm việc lâu dài.

tp da nang se don khoang 80000 luot khach du khach trung quoc trong thang 8 2017

HĐND TP. Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của thành phố nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Đà Nẵng; chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; sinh viên đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học; học sinh tốt nghiệp THPT trong khu vực thành phố.

Theo chính sách mới, mức hỗ trợ kinh phí cho các ứng viên để thu hút nhân tài gấp từ 80 – 280 lần mức lương cơ sở, tùy thuộc vào trình độ đại học, thạc sỹ hay tiến sỹ và được đào tạo ở cơ sở nào. Cụ thể:

Các học viên được đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước (trừ các trường nằm trong danh sách 400 trường đại học hàng đầu thế giới) có trình độ đại học được hưởng mức hỗ trợ 80 lần mức lương cơ sở. Các ứng viên có trình độ thạc sỹ hưởng hỗ trợ gấp 120 lần, trình độ tiến sỹ hưởng hỗ trợ gấp 200 lần mức lương cơ sở.

Các học viên được đào tạo tại các trường nằm trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới có trình độ đại học hưởng mức hỗ trợ gấp 180 lần mức lương cơ sở, trình độ thạc sỹ hưởng mức hỗ trợ gấp 230 lần và trình độ tiến sỹ hưởng mức hỗ trợ gấp 280 lần mức lương cơ sở.

Những học viên được hưởng mức lương này phải là người có nguyện vọng đến làm việc lâu dài tại cơ quan, đơn vị thuộc TP. Đà Nẵng quản lý; những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Riêng một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút, ngoài khoản hỗ trợ như trên, nhân sự còn được hỗ trợ thêm kinh phí không quá 200 lần mức lương cơ sở; ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành.

Những trường hợp khó khăn và có nhu cầu thực sự về nhà ở, thành phố sẽ xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi 10 đến 15 năm để mua nhà ở xã hội.

Kinh phí thực hiện các chính sách được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của thành phố, đồng thời huy động từ các nguồn hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức hợp pháp khác.

Phạm Toàn

Xem thêm: