Mỗi đại biểu sẽ có một chiếc iPad để sử dụng tại hội trường, dùng để tra cứu được tất cả tài liệu, trừ tài liệu mật.

Nguyen Hanh Phuc
Tổng thư ký Quốc hội ông Nguyễn Hạnh Phúc. (Ảnh: quochoi.vn)

Chiều 9/5, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Văn phòng Quốc hội đã triển khai điều chỉnh phần mềm cho phù hợp việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử tại hội trường về một số nội dung quan trọng còn có các ý kiến khác nhau của dự án, dự thảo. Văn phòng sẽ hướng dẫn đại biểu về cách thực hiện ngay sau phiên họp trù bị ngày 20/5.

Trên cơ sở tổng hợp các nhu cầu thông tin cần cung cấp, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Công ty AIC triển khai xây dựng phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin, tài liệu kỳ họp cho đại biểu Quốc hội dùng trên các thiết bị di động.

Theo đó, mỗi đại biểu sẽ có một chiếc iPad để sử dụng tại hội trường, dùng để tra cứu được tất cả tài liệu, trừ tài liệu mật” – ông Phúc thông tin.

Về nội dung kỳ họp, ông Phúc cho biết Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Dự kiến ban đầu, nội dung này sẽ được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu nhiều ý kiến cho rằng nội dung này nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm nên Tổng thư ký Quốc hội đề nghị sẽ không truyền hình trực tiếp.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Liên quan tới chất vấn và trả lời chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội cho biết có ý kiến đề nghị giảm thời gian chất vấn xuống 2 ngày thay vì 2,5 ngày. Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị giữ nguyên thời gian chất vấn là 2,5 ngày.

Ngoài ra, quốc hội sẽ không bố trí thảo luận riêng mà kết hợp thảo luận cùng các vấn đề liên quan đến kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước các nội dung về: việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Quốc hội cũng không bố trí làm việc ngày thứ 7 để dành thời gian cho các cơ quan của quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết hoặc dự phòng trong trường hợp có nội dung sau khi đã được thảo luận tại hội trường và xét thấy cần thiết phải tăng thời gian thảo luận để có thêm ý kiến đóng góp.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày, khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào 14/6.

Hoàng Minh

Xem thêm: