Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện hàng loạt công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện về tin học, ngoại ngữ và quản lý nhà nước.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể:

  • Huyện Ea Kar có 23/29 trường hợp được bổ nhiệm chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
  • Huyện Krông Bông có 28/53 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
  • Huyện Cư M’gar có 21/47 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 9/47 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học, 5/47 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
  • Huyện Ea Súp có 1 trường hợp chưa chuẩn về trình độ chuyên môn (trình độ trung cấp) và 6 trường hợp chưa bảo đảm về trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;
  • TP. Buôn Ma Thuột có 2 trường hợp chưa qua bồi dưỡng trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Cũng theo báo cáo, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường học tại các huyện) hàng trăm người chưa đủ điều kiện như: huyện Cư M’gar có 53/160 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý giáo dục; 14/160 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học; 51/160 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Tại huyện Krông Bông có 32/118 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý giáo dục; 81/118 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ; 38/118 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học…

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền.

Minh Long

Xem thêm: