Một khoản viện trợ trị giá hơn 55,4 tỷ đồng đến từ Tổ chức động vật châu Á để tỉnh Ðắk Lắk xây dựng kế hoạch chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi.

Du khách cưỡi voi tham quan Hồ Lắk. (Ảnh: baodaklak.vn)

Ngày 12/11, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, cho biết Trung tâm đang lên kế hoạch triển khai “Dự án hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi”.

Theo ông Phước, dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt, nguồn kinh phí do Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation – AAF) tài trợ. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2026.

Tổng giá trị khoản viện trợ là hơn 55,4 tỷ đồng đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là hơn 50,8 tỷ đồng, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp được bố trí cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu trợ động vật và quản lý bảo vệ rừng hàng năm là hơn 4,5 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại huyện Buôn Đôn (Vườn quốc gia Yok Đôn, trung tâm; các công ty du lịch) và huyện Lắk (Ban Quản lý rừng lịch sử – văn hóa – môi trường Hồ Lắk).

Mục tiêu của dự án nhằm chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi bằng mô hình du lịch thân thiện; đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, bảo đảm phúc lợi, kéo dài tuổi thọ; chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi; các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi; thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý, vận hành mô hình du lịch thân thiện với voi tại huyện Lắk; hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ và bảo tồn loài voi được phổ biến, lan tỏa tới các tầng lớp xã hội, cộng đồng…

Thời gian qua, tình trạng cưỡi voi du lịch đã ảnh hưởng sức khỏe, tuổi thọ và số lượng đàn voi.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2009 đến năm 2021, có 22 con voi nhà bị chết vì những lý do khác nhau, khiến đàn voi nhà ở đây chỉ còn lại 37 cá thể. Trong đó có 17 con voi đực và 20 con voi cái tập trung ở hai huyện Lắk và Buôn Đôn.

Đàn voi hoang dã có khoảng 80 – 100 cá thể. Số lượng đàn voi đã giảm 90% so với năm 1980. Các cá thể voi nhà hầu hết đã lớn tuổi sinh sản gây khó khăn cho công tác bảo tồn.

Trước đó, năm 2018, AAF cũng tài trợ 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi tại vườn quốc gia Yok Đôn.

Minh Long